ఎమ్బీయస్: సంతకం పెడతాడా? పెట్టడా? రేసులో అయ్యన్న..మజాయేనా? అతి ప్రచారం.. కొండెక్కిన కోడుగుడ్డు స్పీకర్  మాటలు ఆలోచింపచేసేవే! డిక్లరేషన్ విషయంలో బొక్కబోర్లా పడ్డ బాబు జగన్ రెండో రోజు ఢిల్లీ పర్యటన సాగేదిలా! చతురంగవేట్టయ్  2 నే కానీ... షా ఆఫీసులో 'జ్యోతి' మూడోకన్ను? తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టడమేనా ?
ga image