సినిమా రివ్యూ: రుద్రమదేవి మోడీ ఏపీ టూర్‌: అమరావతి టు తిరుపతి  తెలంగాణ బంద్‌: ప్రభుత్వ ధీమా ఏంటి.?  తెలుగు చిత్రసీమలో కొత్త అధ్యాయం 'రుద్రమదేవి'.. రుద్రమదేవి తెలంగాణకే పరిమితమా? 'మన అమరావతి'.. అదెలా.? నవ్వుతారనే భయం వెంకయ్యకూ లేదు, మీడియాకూ లేదు! ఆ ముక్క ముందే చెప్పాల్సింది మోదీజీ. ఆమె ఒక్కరు చాలు.. హోదా రాకపోవడానికి!