చట్టబద్ధం చేస్తారా? చేపల కథ వినిపిస్తారా? నాని స్పీడేంటండీ బాబూ? అహో తెలంగాణభోజా...శ్రీకృష్ణదేవరాయా...! విశాఖ లో 'దేశా'నికి దెబ్బేస్తారా? బిగ్‌ జోక్‌.. నమ్మేదెలా.? నవ్వురాదేలా.?  పార్టీ పుట్టలేదు.. అప్పుడే ముసలం పుట్టించారు! ఫ్లాప్ ముద్ర వేస్తున్న గులాబీ గణాలు! ఫస్ట్‌లుక్‌: నాని హీరోగా 'నిన్ను కోరి'